Internet trgovina

Slavujevac 5, 10000 Zagreb

 

Telefon: 01/ 48 34 317, 091/ 569 08 01, 091/ 579 75 74

 

E-mail: IRBA@HI.T-COM.HR

IRBA

free-zg.t-com.hr/IRBA

Poslovni i računovodstveni softver, priručnik za obuku, revizija,poslovno savjetovanje.

 tel.385 01 4834317  Zagreb.

free-zg.t-com.hr/IRBA

tel. 01 4834317,Zagreb

 I  N  T  E  R  N  E  T

 T R G O V I N A

 

 Izdanje broj  1                                        2005. godina                                           Cijena 20 kn 

Ovo je prvi pisani pregled web imena sistematiziran po gospodarskim područjima i hrvatskim regijama. Sistematizacijom su obuhvaćena ona gospodarska područja koja su od interesa za svakodnevni život građana. To je: stanovanje, automobili, prehrana, odjevanje, putovanja, gastronomija, sport, zabava, informatika, popravci.K tome je na kraju pridodano područje zdravstva, financija i veleposlanstava. Ovo je prvo izdanje. Slijede nova koja će biti dopunjavana novim imenima

GOSPODARSKA  PODRUČJA

HRVATSKE  REGIJE

1. IZGRANJA, PRODAJA NAJAM  NEKRETNINA

a.Građevinske tvrtke

b.Posrednici                          

2. ELEMENTI GRAĐENJA I OPREMANJA  STANA

a.Građevinski materijal   

b.Građevinski elementi

c.Namještaj

d.Bijela tehnika

3. PRODAJA AUTOMOBILA I  PLOVILA

a.Novi i polovni automobili

b.Plovila

4. PREHRANA I ODIJEVANJE

a.Prehrana

b.Odjevanje

5. PUTOVANJA              

a.Turističke agencije          

b.Hoteli                                

c.Apartmani i sobe               

d.Kampovi                          

e.Turističke zajednice  

6. GASTRONOMIJA

a.Restorani                       

b.Seoski turizam

7. SPORT  I  ZABAVA  

a.Sportski klubovi i društva                 

b.Fitness centri                       

c.Disko klubovi                      

d.Kazališta i kino dvorane

8. INFORMATIKA

a.Računala i mobiteli

b.Računalni programi

9. OBRTNIČKE  USLUGE

a.Popravci u kući i stanu

b.Popravci bijele tehnike

 c.Dijelovi i popravci automobila

 d.Popravci računala i mobitela

10. POSEBNE  INSTITUCIJE

 a.Bolnice

 b.Banke

 c.Veleposlanstva

9. OBRTNIČKE  USLUGE

a.Popravci u kući i stanu

b.Popravci bijele tehnike

1. KONTINENTALNA

    HRVATSKA:              Str. 2

 Zagrebačko područjeStr. 2 - 27

    Zagreb i zagrebačka županija 

    Sisačko-moslavačka županija  

    Bjelovarsko-bilogorska županija

    Koprivničko-križevačka županija

    Varaždinska županija

    Međimurska županija

    Krapinsko-zagorska županija

    Karlovačka županija

 Osiječko područje:     Str. 28 - 33

    Osiječko-baranjska županija

    Vukovarsko-srijemska županija

    Brodsko-posavska županija

    Požeško-slavonska županija

    Virovitičko-podravska županija

 2. PRIOBALNA  HRVATSKA:    Str. 34

 Riječko područje:       Str. 34 - 44

    Primorsko-goranska županija

    Istarska županija

    Ličko-senjska županija

 Splitsko područje:      Str. 45 - 58

    Splitsko-dalmatinska županija

    Zadarska županija

    Šibensko-kninska županija

    Dubrovačko-neretvanska županija

  OPĆE  NAZNAKE          Str. 59

  MARKETING                  Str. 60

POZIVAMO  SVE ZAINTERESIRANE  DA OTVORE  VLASTITU  WEB  STRANICU  IUKLJUČE  JE  U  OVAJ  PREGLED.NAČIN  NA  KOJI  SE  TO  MOŽE  OBAVITI  OPISAN  JE  NA  STRANICI  59.

O  P  Ć  E        N  A  Z  N  A  K  E

1.   INTERNET  TRGOVINA - Naziv upotrebljen u naslovu ove brošure, a podrazumjeva

      prikaz web adresa po metodologiji  izdavača.

 

2.   MINIMALNI  SADRŽAJ  WEB  STRANICE  KAO  UVJET  ZA  PRIKAZ  U

      INTERNET  TRGOVINI:

    - puni naziv pravne odnosno fizičke osobe, cjelovita adresa i broj telefona-fiksna linija,

    - što detaljniji opis djelatnosti kojom se bavi,

    - cijene i uvjeti prodaje proizvoda, robe i usluga, a ako se oni ne navode, onda broj

      telefona i naziv osobe s kojom se o cijeni i uvjetima prodaje ili drugim - posebnim

      informacijama, može razgovarati,

     - da jedna od varijanti teksta obvezno bude na hrvatskom jeziku.

 

3.   NAČIN  PRIKAZIVANJA  WEB  ADRESA  U  INTERNET  TRGOVINI I CIJENE:

 

      Obvezni, minimalni prikaz daje se u pravokutniku veličine

      2,2 x 5,3 cm.Ovaj prikaz moguć je samo u tekstualnom

      obliku.Cijena ovog prikaza iznosi 65,00 Kn bez pdv-a,

      jza sva izdanja u tokuedne godine. U ovaj prikaz ulaze svi,

      bez obzira da li su još uključeni ina neki od neobaveznih

      prikaza.

 

      Neobavezni minimalni prikaz daje se u pravokutniku veličine 6,0 x 7,0 cm.

      Tekstualno se minimalno navode naziv web stranice i broj telefona fiksne

      mreže.

      Ostali dio prikaza daje se u slici i tekstu koji su karakteristič-

      ni za ono što se na web sranicama izlaže.

 

      Neobavezni minimalni prikaz može biti smješten u ograniče-

      nom broju na stranicama na kojima su navedene web adre-

      se, s temema dotičnih adresa. Cijena ovog prikaza iznosi

      290,00 kn bez pdv-a, za sva izdanja u toku jedne godine.

 

      Neobavezni minimalni prikaz izvan sistema definiranog po gospodarskim područjima

      i regijama može se u ograničenom broju smjestiti na zadnjoj stranici brošure. Tada

      mu je cijena590,00 kn bez pdv-a, za sva izdanja u toku jedne godine.

 

      Konačno, neobavezni minimalni prikaz može se u neograničenom

      broju smjestiti na zadnjim stranicama brošure, iza obveznih prikaza, po

      cijeni od 190,00 kn bez pdv-a, za sva izdanja u toku jedne godine.

      Pojedini naručitelj može zakupiti prostor veličine jednog ili više minimalnih prikaza.

     

      Broj izdanja ove brošure u toku jedne godine ovisi o dopunama sa novim web

      adresama. Svaka dopuna od minimalno 200 novih adresa, biti će popraćena novim

      izdanjem.

 

      Narudžbe sa podacima (tekst, slika, vrsta prikaza) šalju se na adresu izdavača

      putem E-maila ili poštom. Nakon primljene narudžbe idavač naručitelju šalje

      zaključnicu i predračun.

      Iznos iz predračuna naručitelj je dužan platiti u roku od 15 dana na žiro račun kod

      Zagrebačke bankebroj: 23600001101534105-00465283

 

 

         Izdavač:

   " I R B A ", d.o.o.

   10000  Z a g r e b

     Slavujevac  5

    MB: 0465283

    Glavni urednik:

    Marija Kolarek

Telefon:

385 01 4834317

Faks:

385 01 4834317

E-mail:

irba@hi.t-com.hr

Mobitel:

385 091 5797574

Mobitel:

385 091 5690801

Žiro račun: 23600001101534105-00465283 otvoren u Zagrebačkoj banci.