Mladen Sraga

Zbirka potpuno riješenih zadataka MATEMATIKA-1- priručnik za samostalono učenje...

Zbirka potpuno riješenih zadataka sa prijemnih ispita za TEHNIČKE FAKULTETE

 

U ovom stupcu možete otvoriti zbirku riješenih zadataka: svi dokumenti su u PDF formatu, dakle morate imati ACROBAT READER ili nešto slično. Zbirka:

POTENCIJE zadatci 210 KB

POTENCIJE rješenja 500 KB

 
Uvodni zadaci
ZADATCI
RJEŠENJA
Razlika kvadrata
ZADATCI
RJEŠENJA
RJEŠENJA
Kub binoma
ZADATCI
RJEŠENJA
Kvadrat binoma u rikverc
Matematičke formule za 1. razred srednje škole
Matematičke formule za II razred srednje škole
1. str -- 2.str
3. str -- 4.str
B
C
Matematičke formule za III razred srednje škole
još formula za Mat-3-
 

ako vam nešto treba pitajte me: mim-sraga@zg.htnet.hr

na primjer: riješeni zadatci iz školskih zbirki iz matenmatike
kompletna riješenja testova, matematičke formule, periodni sustavi...
riješeni zadatci iz žute zbirke za 2. , 3. i 4. razred
ili
ako ne znate riješiti neki zadatak iz školske zbirke.... mim-sraga@zg.htnet.hr


FIZIKA
- PLAVA ZBIRKA
... RIJEŠENI ZADACI IZ PLAVE ZBIRKE
BESPLATNE INSTRUKCIJE IZ FIZIKE po žutoj zbirci >>>
-
BESPLATNE instrukcije iz MATEMATIKE po školskim zbirkama >>>

-
Matematika -3 - za treći razred srednje škole:
-
Trigonometrijske jednadžbe

Crtanje grafa trigonometrijskih funkcija

Tablica vrijednosti trigonometrijskih funkcija

Analitička geometrija formule

Glavna mjera kuta

TRIGONOMETRIJSKE - JEDNADŽBE


Trigonometrijske jednadžbe potpuno riješeni zadaci


Kompletna rješenja školske zbirke Dakić-Elezović matematika 1, 2, 3, 4

Detaljna rješenaj svih zadataka iz školske zbikre Matematika 1 - Dakić
Matematika -2 - Dakić , Matematika 3 - Dakić-Elezović


Matematika -6 - zbirka potpuno riješenih zadataka
Matematika -6 zbirka potpuno riješenih teastova za šesti razred


Matematika -5 - zbirka potpuno riješenih zadataka


Matematika -7 - zbirka potpuno riješenih zadataka
Matematika -7 zbirka potpuno riješenih teastova za sedmi razred


Fizika 7 - zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za sedmi razred

Fizika 8 - zbirka potpuno korak po korak riješenih zadataka za osmi razred


KEMIJA - 7 - zbirka potpuno riješenih zadataka za sedmi razredweb-stranica : mim-sraga.com -najveći izbor zbirki potpuno riješenih zadataka

MiM-sport

Nova stranica - Sportsko brzo hodanje sve što se u tom sportu dešava u Rvata.

Martina

Ivana Sraga


 

ŠPORTSKA DOSTIGNUĆA

sve slike

 

 
...i oni su bili tamo..