BESPLATNE INSTRUKCIJE IZ MATEMATIKE
potpuno riješeni zadaci iz školskih zbirki:
jednsotavnim klikom na sliku tvarate video ...
Mat-8 - kocka
Mat-2 - prizme
Mat-6 - Linearne jednadžbe vj.br.6
 
Mat-1 jednadžba sa modulima
Mat-1 ili Mat-3 - koeficjent smjera pravca
Mat-2 trigonometrija pravokutnog trokuta
-
Još puno potpuno riješenih zadataka zadataka iz fizike iz žute , plave i svih ostalih zbirki
potražite ovdje >>>