KVADRAT -- BINOMA

 

Zbirku potpuno riješenih zadataka o kvadratu binoma možete otvoriti ovdje.