KVADRAT -- TRINOMA

 

Zbirku potpuno riješenih zadataka o kvadratu trinoma možete otvoriti ovdje.