Slike od 1921. do 1941. godine

 

16. Prvi taksi u Bosanskom Novom 1921. godine

Na razglednici iz 1921. godine vidi se prvo vozilo za javni prijevoz putnika u Bosanskom Novom - taksi Reme Davidovića na stajalištu pred gradskim parkom u glavnoj ulici. Također se vidi hotel "Amerika" te trgovina mješovite robe i knjižara braće Baić.

17. Pogled na novski Caprag 1923. godine

Na razglednici zagrebačkog izdavača vidi se jezgra novskog kvarta Caprag, sa poštom, trgovinama i gostionama. Zbog blizine mosta na Sani i željezničke stanice, ovaj dio grada je u drugom svjetskom ratu više puta bombardiran.

18. Panorama iz 1925. godine

Razglednica je snimljena sa Kulskog brda za vrijeme niskog vodostaja Une i Sane, tako da su dobro uočljive sedrene kaskade i u vegetaciju zarasle riječne ade na Sastavcima.

19. Motiv iz 1925. godine

Ovaj motiv je dio dvodjelne razglednice. Pokazuje poplavljene dijelove grada u Vidoriji a snimljen je sa Pidakovog brda.

20. Željeznički most na Sani 1925. godine

Ovaj motiv je dio dvodjelne razglednice. Prikazuje novosagrađeni željeznički most na Sani, na pruzi Bosanski Novi - Bihać, koji je nešto kasnije pušten u promet.

21. Novsko kupalište Ada 1928. godine

U nakladi Đure Šolca, knjižara iz Bosanskog Novog, izdana je 1928. godine ova razglednica najpopularnijeg i najurednijeg novskog kupališta Ada na Capragu. Imalo je svoju kafanu i kabine za kupače.

22. Glavna ulica u Bosanskom Novom 1929. godine

Na razglednici je prikazan ambijent južnog kraja glavne ulice sa trgovačkim i zanatskim radnjama.

23. Novski mlinovi-lađaši na Uni 1929. godine

Ova smeđe tonirana razglednica iz serije knjižara Đure Šolca prikazuje vidorijske dućane na obali Une i dva čuvena mlina-lađaša koji su sve do regulacije korita Une 1958. godine bili najpouzdanija tehnologija za mljevenje žita u Novskom Pounju. Isti mlinovi ali iz drugog kuta se vide na slici broj 30.
U pozadini je osnovna škola, vidorijska džamija i poznata kafana "Tripolis".

24. Panorama 1930. godine

Panorama je snimljena sa Kulskog brda, a dva mala aviona su naknadno umontirana, kao i na cijelu seriju razglednica Dobrljina, Kostajnice i okolnih mjesta. To je bio danak popularnosti avijacije.

25. Mali park na Burumu 1930. godine

Na razglednici iz serije knjižara Đure Šolca prikazan je nekadašnji Burum, predio na sjevernom kraju velike novske ade Jelenica, koju je stvarao unski rukavac Jaruga, dok nije zasut 1905. godine. Most na tom rukavcu zvani burumska ćuprija je također zasut, a na tom mjestu je uređen mali gradski park, te podignuta zgrada pošte i župni stan. U pozadini je tzv. Taninski most za uskotračnu šumsku željeznicu kojom se dovozilo drvo iz šuma dvorskog kraja (most se ne vidi zbog loše kvalitete slike). Ovaj most se može vidjeti na slici broj 27.

26. Prva knjižara u Bosanskom Novom 1930. godine

Novski knjižar Đuro Šolc, nasljednik prve knjižare Stjepana Balaša, izdao je u međuratnom periodu cijelu seriju novskih razglednica, među kojima i ovu smeđe toniranu, na kojoj se vidi dio glavne ulice sa vlastitom knjižarom u prvom planu.

27. Panorama iz 1930. godine

Ova panorama je snimljena sa kulskog brda a odlično prikazuje Taninski most kojim se prevozilo drvo iz dvorskog kraja na željezničku stanicu u Bosanskom Novom. Izdavač "Lela, Zagreb".
Razglednica je iz zbirke obitelji Islamović a kupljena je u Zagrebu na Britanskom trgu na sajmu antikviteta 2005. godine.

28. Panorama iz 1930. (?) godine

Ova panorama snimljena je sa jednog od brda južno od Lebrenice. Prikazuje stari dio grada u vrijeme kad još nije bio napravljen kej uzvodno od unskog mosta.
Razglednica je iz zbirke obitelji Islamović a kupljena je u Zagrebu na Britanskom trgu na sajmu antikviteta 2005. godine.

29. Gradska vijećnica 1931. godine

Na ovoj razglednici je pored najljepšeg objekta starije novske arhitekture - gradske vijećnice izgrađene 1892. godine po projektu čeških arhitekata Paržika i Vancaša u maursko-orijentalnom stilu, prikazan je tipičan primjer stare bosanske arhitekture unutar nekadašnje pogranične novske tvrđave - Dizdarev sokak sa ostacima zida tvrđave i izlaza na obalu Une zvanog Dizdarev brod.

30. Vidorijska džamija i mlinovi 1931. godine

Na ovoj razglednici koja je datirana 1931. godine lijepo se vidi vidorijska džamija i dva mlina-lađaša na Uni. Isti mlinovi ali iz drugog kuta se vide na slici broj 23. Avion je naknadno umontiran u sliku. Razglednicu je štampao "I. A. Bos. Novi".
Razglednica je iz zbirke obitelji Islamović.

31. Glavna ulica 1934. godine

Na ovoj fotografiji prikazana je glavna novska ulica za vrijeme jedne sokolske manifestacije. Lijevo, u prvom planu je Sreski sud (kasnije Umjetnička galerija). Desno, u prvom planu je hotel "Amerika".

32. Privremeni drveni most na Uni 1941. godine

Posline rušenja betonskog mosta na uni u aprilskom ratu 1941. godine, ubrzo su okupatori i njhove sluge podigli privremeni drveni most, koji je ostao u upotrebi sve do prvih poslijeratnih godina, kada je napravljen betonski most.

Povratak na menu

Slike od srednjeg vijeka do 1910.

Slike od 1947. do 1984.