VJERAN MALENICA
dipl. iur.

stalni sudski tumač za engleski jezik

sworn court interpreter for English language

Stručno i kvalitetno, uz čuvanje poslovne tajne, obavljam poslove sudskog tumača za engleski jezik koji obuhvaćaju izradu ovjerenih ili neovjerenih prijevoda različitih vrsta tekstova, dokumenata, javnih i privatnih isprava, pismena, pravnih akata i slično (kao što su primjerice: diplome, svjedodžbe, dozvole, potvrde, izvaci, certifikati, zapisnici, elaborati, ugovori, nalazi i mišljenja vještaka, dozvole, izvještaji, molbe, zahtjevi, tužbe, žalbe, presude, rješenja, podnesci, pravna mišljenja, dopisi itd.) sa hrvatskog na engleski jezik i/ili s engleskog jezika na hrvatski jezik

Dokumenti se mogu primati i dostavljati:

   * putem e-mail adrese: vjeran.malenica@metronet.hr

   * poštanskom dostavom, odnosno neposrednim preuzimanjem ili neposrednom dostavom,
     uz prethodni dogovor na moj broj mobilnog telefona: +385 91 6327012.


 

As sworn court interpreter for English language, appointed by the decision of the President of the County Court of the City of Zagreb, I offer the services of English-Croatian and Croatian-English (certified or not certified) translations of various private or public documents like: texts, legal acts, minutes, legal opinions, contracts, legal pleadings, statements of claim, appeals, judgements, decisions, court excerpts, expertise opinions, memos, reports, certificates, licenses, diplomas, approvals, receipts etc.

The documents can be received or delivered back:

   * via e-mail address: vjeran.malenica@metronet.hr

   * via post office, courier or direct delivery,
     with previous contact on my cellular phone number: +385 91 6327012.VJERAN MALENICA, dipl. iur.,
Srebrnjak 85, 10000 Zagreb, CROATIA

Tel: +385 (0)1 3775595
Mob: +385 (0)91 6327012
e-mail:vjeran.malenica@metronet.hr