KALKULACIJE 

Obračun  poreza - preračunate stope za piće

 
 
Ako je poznata prodajna cijena pića s porezom,

za izračunavanje iznosa PDV-a i poreza na potrošnju koriste se preračunate stope.

Označimo: PC p - prodajnu  cijenu s porezom,
p - postotak PDV-a,    pp - postotak poreza na potrošnju,
1  - preračunatu stopu  za PDV P1  - iznos PDV-a,
p2 - preračunatu stopu  za porez na potrošnju P2  - iznos poreza na potrošnju,
 tada    računamo  

preračunatu stopu za PDV

iznos  PDV-a

preračunatu stopu za porez na potrošnju

iznos poreza na potrošnju

Primjer 1.   Koliki je iznos PDV-a i poreza na potrošnju uključen u cijenu koktela "Pina Colada"   od 60 kn, ako je PDV  22 % , a porez na potrošnju 2 % ? 
Preračunata stopa za PDV
PDV  iznosi
Preračunata stopa za porez na potrošnju
Porez na potrošnju iznosi

Prodajna cijena
+ PDV (22 %)
+ Porez na potrošnju (2 %)
48.38 kn
10.65 kn
0.97 kn
Prodajna cijena s porezom 60.00 kn

PDV iznosi  10.65 kn, a porez na potrošnju 0.97 kn.