KALKULACIJE  U  UGOSTITELJSTVU

Zadaci za vježbu
 

 

1. Nabavna cijena proizvoda iznosi 20.00 kn. Kolika je prodajna cijena s PDV-om (22 %) ako je marža    

    a) 20 %;           b) 30 %;           c) 50 %;           d) 80 % ?

2. Ako je nabavna cijena proizvoda 60 kn, izračunajte prodajnu cijenu s PDV-om (22 %)

a) kalkulacijom pomoću marže 150 %,

b) kalkulacijom pomoću udjela troškova 40 %.

3. Prodajna cijena proizvoda s PDV-om (22 %) iznosi 70 kn. Koliki je iznos PDV-a uključen u prodajnu cijenu?

4. Izračunajte prodajnu cijenu s PDV-om za topli sendvič ako je marža 133 %, PDV 22 %, a normativ s cijenama:

Namirnica Jedinica mjere Količina Jedinična cijena
pecivo kg 0.100  10.00 kn
šunka kg 0.020  40.00 kn
sir kg 0.020  50.00 kn
kiseli krastavac kg 0.010   6.00 kn
majoneza kg 0.010  40.00 kn
jaje komad 0.500   1.00kn

 

5. Izračunajte prodajnu cijenu pića s porezom ako je nabavna cijena 6.00 kn, PDV 22 %,

a) marža 180 %, porez na potrošnju 2 %;                   b) marža 180 %, porez na potrošnju 3 %;

c) marža 220 %, porez na potrošnju 2 %;                   b) marža 220 %, porez na potrošnju 3 %.

6. Izračunajte iznos poreza (PDV-a i poreza na potrošnju) pomoću preračunatih stopa ako je PDV  22 %, porez na potrošnju 2 % i prodajna cijena s porezom  a)  20 kn;    b)  30 kn.

7. Izračunajte prodajnu cijenu koktela "Pina Colada" ako je marža 320 %, PDV 22 %,  porez na potrošnju 2 % i normativ s cijenama:

Sastojci Jedinica mjere Količina Jedinična  cijena
Rum Bacardi l 0.020  150.00 kn
Rum Havana l 0.020  120.00 kn
Coconut sirup l 0.020  120.00 kn
tučeni šlag l 0.020   20.00 kn
Ananas Juicy l 0.100   12.00 kn
ukrasi komad po potrebi   2.00 kn

 *   *  *

8. Ako je prodajna cijena proizvoda 100 kn, kolika je marža ako je nabavna cijena:

a)  40 kn,           b) 50 kn;           c) 60 kn;           d) 80 kn ?

9. Uz koji postotak marže je prodajna cijena tri puta veća od nabavne cijene?

10. Uz koji postotak marže je prodajna cijena s PDV-om (22 %)  tri puta veća od nabavne cijene?

11. Uz koji postotak marže je prodajna cijena pića s porezom tri puta veća od nabavne cijene ako je PDV 22%, porez na potrošnju 2% ?