LINEARNA  FUNKCIJA

 

   CILJEVI   UČENJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako pristupiti ovoj cjelini

  • Upoznajte se s ciljevima cjeline

  • Proučite mapu sadržaja i planirajte svoje obaveze i učenje

  • Sudjelujte u diskusijama

 

Ciljevi učenja nastavne cjeline linearna funkcija u skladu su s ciljevima nastave matematike: usvajanje matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje sadržaja prirodnih i društvenih znanosti, primjenjivanje usvojenog znanja u struci i praktičnom životu, poticanje kreativnosti i razvijanje individualnosti te učenje komuniciranja i surađivanja s drugim ljudima.

Ciljevi učenja ove cjeline nisu samo stjecanje znanja nego i razvijanje stavova  i vještina uz upotrebu moderne tehnologije.

Tu se u prvom redu ističe razvijanje kulture dijaloga, pismena i usmena komunikacija, tolerancija i međusobno razumijevanje, iznošenje osobnih stavova i argumentiranje tih stavova.