LINEARNA  FUNKCIJA

 

OCJENJIVANJE

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati vježbi i interaktivnih kvizova se nigdje ne bilježe, služe isključivo kao povratna informacija učeniku za samostalnu provjeru znanja.

Kroz diskusije s drugim učenicima i nastavnikom učenici stječu nova znanja, produbljuju razumijevanje gradiva i formiraju svoje mišljenje o njemu.

Svrha seminarskog rada je primjena znanja na praktičnom zadatku.

Kriteriji za ocjenjivanje:

Sudjelovanje u diskusijama 30 bodova  
Opis teme (citat, činjenice, slika) 10 bodova  
Zadatak (tekst, tabela, formula) 10 bodova  
Grafički prikaz zadatka 20 bodova  
Zaključak 20 bodova  
Navođenje izvora podataka 10 bodova  

          
Bodovi Ocjena  
 90 - 100 5  
75 - 89 4  
60 - 74 3  
45 - 59 2  
< 45 1