LINEARNA FUNKCIJA

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   apscisa      koeficijentom      linearna      nultočka      odsječkom      pada      pravac      raste      realni      siječe   
Funkcija f: R ---> R, zadana sa f(x)=ax+b, gdje su a,b brojevi, arazlicito.jpg 0 ,naziva se funkcija.
Graf linearne funkcije jest s jednadžbom y=ax+b.
Broj a zovemo smjera, a broj b na osi y.
Ako je a>0, funkcija ; ako je a<0, funkcija .
Realan broj x0 je funkcije f ako je f( x0 )=0.
To je točke u kojoj pravac y=ax+b os x.