LINEARNA  FUNKCIJA

 

ZNAČENJE KOEFICIJENATA

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf linearne funkcije f(x)=ax+b  je pravac y=ax+b.

Istraži značenje koeficijenata   a    i    b.

Žao mi je, ali GeoGebra Applet se ne može pokrenuti. Je li na Vašem računalu instalirana i aktivirana Java 1.4.2 ili novija inačica? Klikni ovdje za instalaciju Jave!)

UPUTE

Koeficijente možeš mijenjati pomicanjem klizača a i b, u lijevom gornjem kutu apleta.

Pomiči točke T1 i  T2 i usporedi vrijednosti njihovih koordinata.

 

 

Izrađeno GeoGebrom. Za reset apleta klikni na ikonu u desnom gornjem kutu.

Značenje koeficijenata

 Ako je  x1   od x2 , tada je  y1  od  y2.  

Koeficijent b određuje točku u kojoj pravac siječe os