LINEARNA  FUNKCIJA

 

NULTOČKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nultočka   x0 linearne funkcije  f(x)=ax+b  je rješenje linearne jednadžbe ax+b=0 .

Žao mi je, ali GeoGebra Applet se ne može pokrenuti. Je li na Vašem računalu instalirana i aktivirana Java 1.4.2 ili novija inačica? Klikni ovdje za instalaciju Jave!)

UPUTE

Koeficijente možeš mijenjati pomicanjem klizača a i b, u lijevom gornjem kutu apleta.

Pomiči točku T i uoči koje točke pravca imaju pozitivne (negativne) vrijednosti ordinata u odnosu na točku N.

 

 

Izrađeno GeoGebrom. Za reset apleta klikni na ikonu u desnom gornjem kutu.

Značenje nultočke

 Nultočka linearne funkcije je   točke u kojoj pravac y=ax+b siječe os x.