LINEARNA  FUNKCIJA

 

Vježba 2.  TEMPERATURA

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državni hidrometeorološki zavod prati razne promjene temperature   (dnevne, tjedne, mjesečne, sezonske, godišnje...).
Sedmodnevni hod temperature u jednom gradu prikazan je apletom.

Žao mi je, ali GeoGebra Applet se ne može pokrenuti. Je li na Vašem računalu instalirana i aktivirana Java 1.4.2 ili novija inačica? Klikni ovdje za instalaciju Jave!)

 

UPUTE

Promatraj promjene temperature između dva susjedna datuma.

Pomiči točku datum i uoči vezu između nagiba pravca i promjene temperature.

 

Izrađeno GeoGebrom. Za reset apleta klikni na ikonu u desnom gornjem kutu.

Kolika je najveća promjena temperature?

Odgovor:

Temperatura se za  0C