LINEARNA  FUNKCIJA 

 

SEMINARSKI   RAD

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upute:

1. Odaberite temu.

2. Potražite sadržaj povezan uz vašu temu

u novinama, časopisima,   knjigama ili pretražite na Internetu.

3. Zabilježite izvor podataka.

4. Postavite zadatak.

5. Podatke prikažite tabelarno, formulom  i grafički.

6. Napišite zaključak.

 

Rad možete napraviti  kao pano ili prezentaciju.

Primjeri:

 

       

 
Ako želite odabrati sami neku drugu temu, obratite se nastavniku.

                     

 

Prijedlog tema:

1. Cijene proizvoda

2. Vožnja taksijem

3. Cijene usluga kućnog  majstora

4. Cijena struje

5. Potrošnja lož ulja

6. Poštarina

7. Cijene brzoglasa

8. Nagib ceste

9. Iznajmljivanje automobila

10. Telefonska pretplata

11. Mjenjačnica

12. Cijene foto studija

13. Visina (muškarca, žene) na temelju humerusa (kosti nadlaktice)

14. Troškovi i usporedbe troškova

15. Red vožnje (vlakova, autobusa)

16. Povoljnija ponuda