LINEARNA  FUNKCIJA

 

TIMSKI RAD: telefonska pretplata

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj: razvijati timski rad kroz zadatak: biranje povoljnijeg modela telefonske pretplate (uz zadane uvjete)

Opis zadatka

Istražite i odaberite dva operatera (pružatelja usluga)  i model telefonske pretplate. Istražite koji je model povoljniji u određenim uvjetima.

Izračunajte koliki je iznos mjesečnog računa pretplatnika (za iste pozivne brojeve) ako je u tom mjesecu imao a) 50   b) 100    c) 150   d) 200   e) 250   f) 300  minuta razgovora.

Prikažite:

 1. formulom   (gdje je x broj minuta razgovora, a f(x) iznos računa)
 2. tabelarno
 3. grafički u koordinatnom sustavu

Istražite koji je model povoljniji ako mjesečno razgovarate   a) 90 min  b)  300 min  c)   y  min (vaš izbor!).

Formirajte tim

Članovi tima:  voditelj,  izvršitelj,  istraživač.

Raspodijelte posao, npr. istraživač može istražiti i odabrati operatera, prikupiti podatke za rad, izvršitelj (uz pomoć ostalih članova tima)  napraviti obračun i prikazati podatke, zajednički donijeti zaključke, voditelj predstaviti rad tima u razredu.

Faze timskog rada:
Planiranje

 

 • raspodijeliti zadatke
 • razjasniti zadatke i  način rješavanja
 • procijeniti  vrijeme izrade
Ostvarenje
 • napraviti svoj dio posla
 • pomagati drugima u radu  (komunicirati s članovima tima)
Vrednovanje
 • kritički vrednovati rezultate rada
 • napisati odluke   (moguća poboljšanja? buduće zadatke?)

Dobar timski rad zahtijeva:

 • maksimalno angažiranje u radu
 • otvoren razgovor  o problemima
 • aktivno slušanje
 • uvažavanje i prihvaćanje mišljenja članova tima
 • međusobnu suradnju
 • ohrabrivanje u radu