Vesna  Erceg

 

Linearna funkcija

Kalkulacije

Potrošački kredit

Kombinatorika

Trigonometrija

 

Programi:

GeoGebra

HotPotatoes

Dobro došli!           
Mnogi kažu "matematika je teška", no upamtite

pouzdanje u sebe            

prva je tajna uspjeha.     

 

Od mana koje treba odbaciti
najgore je neznanje.
Da bi se ono pobjedilo,
potreban je razum.
Da bi se razumom ovladalo,
potrebni su napor i ustrajnost.