Savjet budućim ljubiteljima Bonsai drveća

 

Zadnjih par godina se u sve većem broju cvjećarnica u Zagrebu može vidjeti na prodaju Bonsai drva, koja su stigla iz Kine ili Japana. Na žalost veliki broj drva ugine već u prodavaonicama a manji broj stigne u domove kupaca, ljubitelja prirode.

Imao sam prilike stupiti u kontakt sa mnogobrojnim  ljubiteljima koji su kupili neko od Bonsai drva. Pitanja se uglavnom mogu sažeti u jedno: "Kako održati u životu kupljeno Bonsai drvo?".
Na žalost, kupnjom Bonsai drveta u nekoj od cvjećarni u Zagrebu, 99% ljubitelja prirode dožive razočaranja u vrlo kratkom roku. Osnovni razlog, po meni, je u tome da cvjećari i osobe koje tako prodaju Bonsai drvo nemaju dovoljno znanja o Bonsaiu kao takvom a da ne spominjem određivanje pojedinih vrsta prema životnim potrebama i osobinama. U jednu ruku je to i razumljivo stoga što su to u glavnom vrste koje su samonikle u tropskim predjelima, te nije bilo kontakta sa takvim vrstama kod nas. Međutim ako govorimo o vrstama kao što su borovi ili javori kojih vrsta ima samoniklih i u našoj zemlji, onda nema opravdanja za nepoznavanje osnovnih postavki o pojedinim vrstama.

Na žalost u Hrvatskoj je još uvijek nedovoljno onih koji znaju dovoljno o Bonsaiu a koji bi mogli to svoje znanje i iskustvo podjeliti sa drugima a da istovremeno saznaju i nešto novo. Što se tiče literature ona je, bar kad je riječ o hrvatskim izdanjima, nikakva, dok se na stranim jezicima može naći na nekoliko mjesta u Zagrebu i to pretežno na engleskom jeziku.

Naime postoji predrasuda da je Bonsai drvo sobna biljka i kao takva se mora držati tijekom života u sobi ili prostoriji. To je točno ali samo polovično.

Prema prostoru gdje se smije držati Bonsai drvo, Bonsai drva su podjeljena u tri skupine:

a)     sobni Bonsai, koji se tijekom života drži u prostoriji na  konstantnoj temperaturi  i koncentraciji  vlage u zraku ( tropske vrste );

b)      polusobne ili one vrste koje se tijekom toplijeg perioda drže vani na otvorenom, (vrt ili balkon), a tijekom hladnijeg perioda u prostoriji u kojoj temperatura nesmije biti viša od +5°C   (mediteranske  vrste );

c)      vrste koje cijele godine moraju biti vani u vrtu ili balkonu  uz povremeno zaštićivanje korijenove bale tijekom zime (kontinentalne vrste).

Kada to prihvatimo možemo pristupiti slijedećem, a to je raspoznavanje vrsta i podvrsta kako bi mogli odrediti koje životne zahtjeve traži pojedina vrsta. Također moramo razmisliti kakve uvjete smo u stanju pružiti tom našem budućem "ljubimcu".

Moja preporuka je da bi u svakom slučaju svaki onaj koji misli imati neko lijepo Bonsai drvo trebao za početak pokušati sa nekim od nama poznatijim  vrstama kao što su breza, bukva, hrast, poljski javor, glog koji se mogu naći kod nas u skoro svakoj šumi kao mlade samonikle biljke. Pri tome moramo paziti da ne uništimo prirodu pohlepno kupeći svaki primjerak mlade biljke.

Možemo početi sa uzgojem Bonsai drveta iz sjemena. Ovdje moram naglasiti da ne postoji Bonsai sjeme, već je to sjeme sakupljeno u prirodi ili planski uzgojeno, iz kojega bi izraslo "normalno" drvo, visine nekoliko metara, ovisno o vrsti. Ovaj način uzgoja je dugotrajan i zahtjeva određena znanja o sjemenarstvu i uzgoju klijanaca.

Sve ovo gore navedeno je samo onaj prvi korak koji će nas odvesti pravim putem do lijepog, zdravog i dugovječnog Bonsai drveta. Tek kad se odlučimo na taj korak predstoji još puno truda i volje kako bi mogli reči da smo uspjeli uzgojiti Bonsai drvo, a svako novo drvo daje nam snage i volje ka slijedećem, u potpunosti zaboravljajući na svakodnevne brige i nevolje.

U očekivanju da ova prelijepa istočnjačka umjetnost, koja nas uči suživotu sa prirodom i poštivanju osnovnih prirodnih zakona, raširi korijenje i u Hrvatskoj, spreman sam pružiti pomoć i savjet svakom zainteresiranom ljubitelju prirode.

                                                                                                                                                                     Zoran Pavlov
Hvarska br.1
10 000 ZAGREB
tel. 098/430064
E-mail: bonsaizg@hi.t-com.hr

 

 Povratak na hrvatsku stranicu                                                                          Povratak na englesku stranicu

Upišite se u knjigu gostijuP relistajte knjigu gostiju