Elektroinstalacije
Home Up Elektroinstalacije Vodovodne inst.

 

Kućne električne instalacije.
Izmjenični regulator rasvjete
 Automatika 
Izrada tiskanih pločica

 

 

 

 

 

 

 

 
Zaštita od dodirnog napona u kućnim instalacijama.

 

Zaštitna strujna sklopka ili FID-sklopka najčešće se primjenjuje u kućama i stanovima.

Prvenstveno služi za zaštitu od dodirnog napona na uređaji i kućanskim aparatima, a također za isključivanje napona prilikom izvođenja radova u kući ili stanu.

Zaštitno djelovanje sklopke na štićenim uređajima odvija se na osnovi razlike struja koje se pojavljuju u instalaciji, pa reagira samo na struju kvara i odmah prekida dovod napona.

Brzina i djelovanje sklopke ovisi o osjetljivosti tj. o odabiru sklopke pri kupnji, tako da imamo sklopke s osjetljivošću 0,03 ; 0,5 itd.

 

Shematski prikaz i opis funkcije zaštitne sklopke.(Prikazano na slici)

 

Jednofazni priključak kućanskog aparata struja (IL3) ulazi u aparat jednim vodom, a izlazi drugim (IN).Prolaskom struje kroz željezni prsten oko prstena se stvara magnetsko polje usmjereno ljevo, a struja koja izlazi iz štednjaka stvara magnetski tok usmjeren udesno. Magnetski tokovi FL3 i FLN međusobno se poništavaju, pa u svitku Ssek nema napona pa relej R ne reagira i kontakt je zatvoren.

U trenutku kvara (proboja struje na kućište aparata) jedan dio struje (IL3) vraća se u mrežu preko uzemljenja Ik , a drugi dio struje IN izravno u mrežu. Usljed tog kvara pojavljuje se razlika u magnetskim tokovima FL3 i FLN pa u svitku nastaje magnetski tok koji inducira napon, a taj napon u vrlo kratkom vremenu (do 30 ms) aktivira relej R koji isključuje dovod napona na aparat. Na taj način smo zaštićeni od opasnih posljedica dodirnog napona.

Treba posebno obratiti pažnju na to da sklopka ne osigurava kratki spoj u trošilu taj problem rješavaju osigurači.

 

 

U predhodnom članku opisano je djelovanje sklopke za jednofazni priključak , isto vrijedi i za trofazni sustav, a princip rada sklopke je isti.

 

VAŽNO: Prilikom ugrađivanja zaštitne strujne sklopke potrebno je ispravno izvesti zaštitno uzemljenje kako bi sklopka mogla ispravno djelovati,  otpor uzemljenja mora biti u granicama od nekoliko oma do 100 oma za što je potrebno ugraditi oko 12 m pocinčane trake ili bakrenog užeta.

 

Na sljedećim slikama prikazana je vrsta zaštitnih strujnih sklopki.

 

 

 

 

Na slijedećoj slici prikazan je način spajanja trofazne četvropolne zaštitne strujne sklopke (Tip: Moller)

kod 2p - dvopolnog spoja važno je da navedena sklopka bude spojena prema shemi na slici kako bi pravilno obavljala funkciju zaštite jer je na tim polovima spojena tipka za testiranje rada sklopke, kako bi kasnije mogli provjeriti, testirati funkciju zaštitnog djelovanja sklopke, koje je vrlo važno za njezino zaštitno djelovanje.

 

 

Izmjenični regulator rasvjete

Na slijedećim slikama prikazani su izmjenični regulatori rasvjete tipa: legrand

Navdeno je više vrsta regulatora za napon 230V ~ 50 Hz

Na slici 1 u tablici su navedeni tipovi regulatora koji su povezani sa ostalim tablicama na slikama.

 

 

                                                                             Slika 1                                                                                Slika 2

 

 

 

                            Slika 3                                                                Slika 4                                                                Slika 5

 

 

 

                                                    Slika 6                                                                                                                Slika 7

 

 

 

Slika 8

 

 

 

 

Automatika za centralno grijanje

Jednopolna shema upravljanja automatikom na peći "Star clima"

Automatika-centralno-gr1.gif (281223 bytes) Ovom shemom postižemo racionalno korištenje goriva (loživo ulje) za grijanje i također korištenje sanitarne tople vode. Shema automatike prvenstveno je namjenjena za peći manje kalorične vrijednosti tj. koje imaju manju količinu vode za grijenje u sistemu same peći.Ovakovim načinom upravljanja na peći postižemo to da ne dolazi do pregrijavanj medija (vode) u samoj peći, jer pregrijavanjem vode u peći stvara se para koja odlazi u sistem grijanja pa se u radijatorima stvara dodatni zrak koji je s vremenom potrebno ispustiti da bi radijatori bili potpuno zagrijani.

 

Kratki opis rada automatike.

 

Ugrađeni dijelovi na peći:  IL - glavna sklopka                        Dodatno ugrađeni dijelovi na peći:

                                               TR - termostat peći - grijanja              TPB - termostat peći - bojlera                   

                                               TS - termostat sigurnosni                   RE  - relej

                                                B  - plamenik

                                               SG - signalizacija grijanja

 

Ugrađeni dijelovi u sistem cjevovoda: C - pumpa grijanja

                                                                   PB - pumpa bojlera

 

Ugrađeni djelovi na bojleru: TB - termostat bojlera

                                                  S - sklopka " I - 0 - II "

                                                  SB - signalizacija bojlera

                                                 

Ugrađeni dijelovi u prostoru za mjerenje temperature: TA - termostat sobni

 

Sklop na slici priključen je na izmjenični napon 220 V , pa je potrebno da i svi dijelovi ovog sklopa budu predviđeni za taj napon.

Zimski režim rada

Prioritet ove automatike je grijanje bojlera za sanitarnu vodu i održavanje podešene temperature u peći bez dodatnog pregrijavanja.

Uz pretpostavku da je bojler ohlađen tj. temperatura vode je pala ispod podešene temperature termostat bojlera TB uključuje relej RE koji preko kontakata 5 - 8 uključuje pumpu bojlera PB i dodatni termostat peći-bojler TPB (podešen na 80 oC zbog brzog zagrijavanja bojlera)koji preko kontakata 4 - 7 (označeno crtkanom linijom) kontrolira rad plamenika B (termostat peći - grijanja TR podešen je na 60 oC), a preko kontakata 6 - 9 upaljena signalna lampica SB nam pokazuje da se trenutno zagrijava bojler.Kada bojler postigne podešenu temperaturu termostat bojlera TB isključuje relej RE a time i pumpu bojlera PB, dodatni termostat peći - bojler TPB i sig. bojlera SB i sada sklop prelazi u režim rada grijanja što nam preko kontakata 3 - 9 pokazuje sig. grijanja SG.

Povišena razlika u temperaturi (od 20 oC) što je postignuta termostatom peći - bojler TPB preko kontakata 2 - 8 u slučaju da je termostat sobni TA isključen (otvoren kontakt), a sklopka ljeto-zima S uključena (zimski režim rada) uključuje pumpu grijanja C preko kontakata 2 - 9C pošto je kontakt termostata peći - grijanja TR u tom položaju zbog prethodno povišene temperature. Sada pumpa grijanja C odvodi povišenu temperaturu medija u sistem grijanja i time spriječavamo dodatno pregrijavanje i stvaranje para u peći.Pumpa grijanja C je uključena sve dok temperatura ne padne na podešenu temperaturu termostata TR (a to je oko 60 oC ) i tada se pupa grijanja isključuje.

U slučaju da je termostat TA uključen imamo još i dodatno uključenje pumpe C, a također i plamenika B preko kontakata 1 - 9C termostata TR i kontakata 1 - 7 što je normalni režim rada grijanja.

Ljetni režim rada

U ljetnom režimu rada termostat TR i sklopka S su isključeni. Imamo samo zagrijavanje sanitarne vode u bojleru. Rad sklopa automatike je isti kao i u zimskom režimu rada samo što nemamo dodatno zagrijavanja sistema grijanja. 

 

 

 

 

Uputa za izradu tiskane pločice

 

Tiskane pločice možemo izrađivati na više načina (flomasterom, folijom, ploterom, letrasetom ili naljepnicama, lakovima, CNC mašinom) a mi ćemo se konkretno baviti FOTO POSTUPKOM.

Za izradu tiskane pločice najprije moramo odlučiti kojim ćemo postupkom izraditi tiskanu pločicu kako bi mogli pribaviti određene alate i pomagala za samo iscrtavanje vodova nekog elektroničkog sklopa.

Konstruiranje tiskane pločice možemo izvesti računalom i određenim programom za konstrukciju tiskane pločice (programi se mogu besplatno skinuti sa interneta koji su dovoljni za jednonostavnu izradu tiskanih pločica), a možemo i ostalim već ranije navedenim načinima. Također možemo i već gotove nacrtane tiskane pločice skenirati na računalo i isprintati  na foliju što nam olakšava još bržu i jednostavnu izradu tiskanih pločica.

U daljnjem tekstu opisat ćemo meni jedan od najjednostavnijih, precizni i sigurni način izrade tiskanih pločica i mislim da će se sa tim načinom izrade svi složiti.

 

 

   FOTO POSTUPAK

 

Za izradu tiskane pločice foto postupkom potrebno je nabaviti određeni pribor ili materijal:

 

- sprej Pozitiv 20 ili već gotovu foto oslojenu pločicu

- prozirnu foliju za grafoskope

- ploču od pleksiglasa debljine od 2mm do 4 mm A4 formata

- UV žarulja 200 W + prigušnica za nju (žarulja za uličnu rasvjetu).

- posude od plastike, stakla ili porculana

- natrijev hidroksid NaOH

- željezo 3-oksid FeCl3

- vim ili neko drugo sredstvo za čišćenje

 

Redosljed izrade tiskane pločice opisan po koracima radi bržeg i lakšeg snalaženja prilikom same izrade:

 

Korak 1

Odabrani elektronički sklop pomoću računala i odabranog programa izraditi tj. konstruirati tiskanu pločicu (nacrtati vodove,nacrtati mjesta za ugradnju elktroničkih komponenti i ostalo), ili pak gotovu nacrtanu tiskanu pločicu skenirati na računalo (vidi slika 1. i slika 2.).

Pomoću printera isprintati odabrani sklop na prozirnu foliju.(Radi sigurnosti u pravilno nacrtanu tiskanu pločicu  najprije isprintati na obični papir i provjeriti raspored komponenata i ostalog.)

 

 

                                slika 1. shema elektroničkog sklopa                                      slika 2. nacrtana tiskana pločica

 

Korak 2 

Pripreminiti pločicu za  foto oslojavanje ili kupiti gotovu foto oslojenju pločicu. Prije samog oslojavanja potrebno je izrezati pločicu na veću dimenziju (5mm) od zadane mjere zbog toga što na krajevima pločice ne možemo ravnomjerno nanjeti foto sloj i to bi nam moglo otežati samu izradu tiskane pločice, bakreni sloj pločice prije sprejanja moramo očistit s nekim deterdžentom od prljavštine i masnoća i dobro osušiti. Oslojavanje moramo izvoditi u zamračenoj prostoriji. Za oslojavanje pločice potreban nam je sprej Positiv 20 koji ravnomjerno nanosimo na pločicu bez cijeđenja i u  relativno tankom sloju. Nakon nanešenog foto sloja pločicu moramo dobro osušiti, a to možemo na sobnoj temperaturi što će jako dugo potrajati (24 h), zato je najbolje pločicu osušti u pećnici na temperaturi oko 200 oC i to oko 20 min.

 

Korak 3

Osušenu foto oslojenu pločicu stavimo na spužvastu podlogu debljine 5 mm (spužvu naljepimo na dasku formata A4), na pločicu stavimo foliju s otiskom i sa pločom od pleksiglasa pritisnemo foliju na pločicu. Tako pripremljenu pločicu osvjetljavamo UV žaruljom od 200 W sa udaljenosti od 20-30 cm 10 min (nije potrebno razbijati vanjski balon žarulje). Može se osvjetljavati i orginalnim žaruljama za to ali su one dosta skupe.

 

Korak 4

Nakon osvjetljavanja potrebo je skinuti nepotrebni ostatak laka. To ćemo učiniti sa već ranije pripremljenim razvijačem. Ako smo razvijač NaOH nabavili u granulama, potrebno je u 1L mlake vode (zbog boljeg djelovanja razvijača) ubaciti 10 g NaOH dobro promješati i ostaviti jedno vrijeme da odstoji. Pripremljeni razvijač uliti u posudu, ubaciti osvjetljenu pločicu tako da su vodovi prema gore i drvenim štapićima pomicati pločicu lijevo-desno kako bi se skinuo nepotrebni lak. Kada vidimo da se potpuno skinuo nepotrebni lak, pločicu oprati u vodi i osušiti. Razvijač koji smo koristili možemo spremiti u plastičnu bocu za slijedeće razvijanje ( ja razvijač koristim za više puta razvijanja).

 

Korak 5

Završni postupak izrade tiskane pločice je jetkanje ili skidanje nepotrebnog sloja bakra (slika 3).

Najprije potrebno pripremiti otopinu, u posudu od plastike,porculana ili stakla uliti 1L  zagrijane (30 oC i više ) destilirane vode zatim ubaciti 60 % FeCl 3  250 g (ako je u granulama) i dobro promješati. U tako pripremljenu otopinu uronti okomito postavljenu na držače pločicu, povremenim vađenjem pločice provjeriti kako se proces jetkanja odvija. Nakon 30 min postupak jetkanja trebao bi biti završen, može potrajati duže vrijeme, zavisi koliko je otopina zagrijana, važno je da se nepotrebni bakar sa pločice potpuno skine.

Pločicu oprati u vodi i skinuti ostatak lak sa deterdžentom, čistim benzinom ili nitro razređivačem.

 

slika 3.

 

Korak 6

Prije lemljenja elektroničkih komponenti na pločicu nanesemo u tankom sloju LOTLACK koji nam ujedno služi kao pasta za lemljenje i kao zaštita pločice i lemnih mjesta od vlage i ostalog. Pločicu možemo također zaštiti i sa PLASTIC sprejom koji nanosimo u tankom sloju.