STARE JEDINICE ZA POVRŠINU


U najboljoj namjeri objavih ovo što bijah sakupio.
Ako je pogrešno, oprostite!


HVAT

1 hv (hvat)      = 1,896484 m (metar)
1 hvat        = 6 stopa
1 stopa        = 12 palaca
1 čhv (četvorni hvat) = 3,596652 m2 (ovaj četvorni hvat se još zove i bečki čhv)
1 ha (hektar)     = 2780,364 čhv

___________________________________________________________________________________________
čhv se još kaže i 'klafter' (sjeverna hrvatska)
___________________________________________________________________________________________

JUTRO

1 jutro = 1600 čhv
	= 0,5754642 ha
	= 575,4642 m2

1 ha = 1 jutro + 1180,364 čhv

1 mađarsko jutro =1200 čhv

___________________________________________________________________________________________

DUNUM (DULUM)
turcizam

1 dunum = 10 ar = 1000 m2 = 0,1 ha

___________________________________________________________________________________________

LANAC

1 lanac = 2000 čhv = 7193,3 m2

___________________________________________________________________________________________

GONJAJ
s jadranskih otoka

1 gonjaj = cca 1000 m2 ??? valja provjeriti

___________________________________________________________________________________________

MEKOTA
sjeverna Hrvatska

stara mekota = 1600 čhv = jutro, ral, seljačka mekota
nova mekota = 1400 čhv = mađarsko jutro

___________________________________________________________________________________________

ČEREK

1 čerek = 914 m2

___________________________________________________________________________________________