IZVADAK IZ KNJIGE
"BERGSON I BUDDHA" -
Naklada Jurčić, Zagreb, 2000

SAŽETAK KNJIGE "ETHOS SPOZNAJE U FILOZOFIJI ČEDOMILA VELJAČIĆA" - Naklada Lara, Zagreb 2003.

IZVADAK IZ KNJIGE "ETHOS SPOZNAJE U FILOZOFIJI ČEDOMILA VELJAČIĆA"

SAŽETAK KNJIGE "KOMPARATIVNA FILOZOFIJA" - Naklada Lara, Zagreb 2005.

IZVADAK IZ KNJIGE "KOMPARATIVNA FILOZOFIJA" DAO KAO ONTOLOŠKO NAČELO MIKRO I MAKROKOZMOSA