TEORIJA PREVOĐENJA Ladina, Dubrava, 1998. - SAŽETAK
 

MODELI PREVOĐENJA Naklada Lara, Zagreb, 2005. – SAŽETAK