Publikacije

mr. Ksenija Premur

POPIS STRUČNIH I ZNANSTVENIH RADOVA

I. IZVORNA DJELA - KNJIGE
1. Misao zena, CID NOVA, Zagreb 1997.
2. Teorija prevođenja, Ladina, Zagreb 1998.
3. Bergson i Buddha - komparativna studija, Naklada Jurčić, Zagreb 2000.
4. Daoizam, Demetra, Zagreb 2002.
5. Buddhine besjede i Mahayanske sutre, Demetra, Zagreb 2001.
6. Ethos spoznaje u filozofiji Čedomila Veljačića, Naklada Lara, Zagreb, 2003.
7. Komparativna filozofija, Naklada Lara, Zagreb, 2005.
8. Modeli prevođenja, Naklada Lara, Zagreb, 2005.
9. Aspekti teorije prevođenja, Naklada Lara, Zagreb, 2006.
10. Lao Ce, Naklada Lara, Zagreb, 2006.
11. Filozofija života zen buddhizma, Naklada Lara, Zagreb, 2006.

II. KONGRESNA IZVJEŠĆA
1. "Etičko učenje Bhagavad-gite"
- referat održan na simpoziju Saveza Filozofskih društava u Sekciji za orijentalne filozofije, Filozofski fakultet u Zagrebu, 23. - 24.V.1986; objavljen u časopisu "Filozofska istraživanja" br. 18/1986
2. "Filozofija glazbe i yoga"
- referat održan na simpoziju "Filozofija i religija" u prosincu 1988. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; objavljen u časopisu "Godine" broj 1/1991, SC PRESS, Zagreb
3. "Zajedničko izvorište i teorijski konstrukt"
- referat održan u Ceret-u, Francuska u rujnu 1991, na kolokviju "Europa-Indija-Postmoderna"; objavljen u časopisu "Filozofska istraživanja" br. 44/1992
4. "Poetski jezik Marine Cvetajeve"
- referat održan na simpoziju na Sveučilištu u Bathu, Engleska, održanom 1993. godine
5. "Filozofija Elene Petrovne Blavatsky"
- referat održan na Kolokviju o teoriji književnosti 1995. godine u Moskvi
6. "Književno djelo Elene Petrovne Blayatsky"
- referat održan na Svjetskom kongresu u Varšavi 1995. godine; - u pripremi za tisak u nakladi iz Oxforda, Engleska
7. "Univerzalna spoznaja i univerzalno znanje u Veljačićevoj komparativnoj filozofiji"
- referat održan na simpoziju "Što je znanje" 4.- 5.lipnja 1998. na Institutu za filozofiju u Zagrebu; objavljen u časopisu "Scopus" br. 10, Zagreb 1998.
8. "Ethos spoznaje u filozofiji Čedomila Veljačića"
- referat održan na simpoziju "Filozofija na kraju tisućljeća" 27.- 28.studenog 1999., Hrvatsko filozofsko društvo

III. IZVORNI ČLANCI
1. "Eduard Hanslick i avangarda XX stoljeća"
- članak objavljen u časopisu "Dometi", ICR, Rijeka, br.
4/1983
2. "Susret s muzikom Indije"
- članak objavljen u časopisu "Filozofska istraživanja",
HFD, Zagreb br. 6/1983.
3. "Muzičko obrazovanje"
- članak objavljen u časopisu "Književna smotra", Hrvatsko filološko društvo i SNL, Zagreb, br.53/1984.
4. "Etičko učenje Bhagavad-gite"
- članak objavljen u časopisu "Filozofska istraživanja" br. 18/1986
5. "Filozofija glazbe i yoga"
- članak objavljen u časopisu "Godine" broj 1/1991, SC PRESS, Zagreb
6. "Zajedničko izvorište i teorijski konstrukt"
- članak objavljen u časopisu "Filozofska istraživanja" br. 44/1992
7. Tao i filozofija vremenitosti
- članak objavljen u časopisu "Rival", broj 3, godina VIII, Rijeka 1995., Centar društvenih djelatnosti Rijeka
8. "Filozofija života zen-buddhizma"
- uvodna studija, objavljena kao predgovor knjizi
"Misao zena", CID NOVA, Zagreb 1997.
9. "Filozofija zen-buddhizma"
- članak objavljen u Zborniku III programa Hrvatskoga
radija broj 48/95
10. "Neke primjedbe uz horizont komparativne filozofije"
- članak objavljen u Zborniku posvećenom Čedomilu
Veljačiću - Sudesika, Antibarbarus, Zagreb 1997.
11. "Filozofija na razmeđi. Horizont komparativne filozofije"
- članak objavljen u časopisu Scopus br. 9-10, Zagreb 1998.
12. "Usmeno prevođenje"
- članak objavljen u časopisu Fluminentia, Rijeka 1998.
13. "Horizont komparativne filozofije"
- članak objavljen kao pogovor knjizi Čedomila Veljačića "Rasprave iz komparativne filozofije I", Biblioteka
Scopus, Zagreb 1998.
14. "Filozofija daoizma"
- članak objavljen kao predgovor knjizi "Drevna kineska filozofija", Demetra, Zagreb 1999.
15. "Uvod u rani buddhizam"
- članak objavljen kao predgovor u knjizi "Buddhistička misao", Demetra, Zagreb 1999.
16. "Struktura prijevodnih modela"
- članak objavljen u časopisu Prevoditelj, Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zagreb 2000.
17. "Modeli prevođenja na razmeđi opće i posebnih teorija prevođenja"
- članak objavljen u časopisu "Prevoditelj", Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zagreb 2000.
18. "Priroda prijevodnih modela"
- članak objavljen u časopisu "Prevoditelj", Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zagreb 2000.
19. "Usmeno prevođenje"
- članak objavljen u časopisu "Prevoditelj", Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zagreb 2001
20. "Ekvivalentnost u teoriji prevođenja"
- članak obavljen u časopisu "Prevoditelj", Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zagreb 2001
21. "Adekvatnost u teoriji prevođenja"
- članak obavljen u časopisu "Prevoditelj", Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zagreb 2001
22. "Zen buddhizam"
-članak objavljen u časopisu "Scopus", Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, br. 15/2000
23. «Modeli prevođenja: Žanrovsko-stilistički model»
-članak objavljen u časopisu «Prevoditelj», br.76-77, Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zagreb 2002
24. «Oblici prevođenja»
-članak objavljen u časopisu «Prevoditelj», br. 80-81, Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zagreb, 2004.
25. «Analiza prevođenja filozofskog teksta»
-članak objavljen u časopisu «Prevoditelj», br. 80-81, Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zagreb, 2004.
26. «Liberal Understanding of Individual Freedom in
Enlarging EU», Croatian International Relations Review, 34/35, 2004.
27. «Liberalizam i ljudska prava»
-članak objavljen u časopisu «Kolo», Matica Hrvatska, Zagreb br. 1/2005.
28. «Analiza prijevoda stručnog teksta s hrvatskog na engleski»
-članak objavljen u časopisu «Prevoditelj» br. 82- 83, Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zagreb, 2005.
29. «Dinamična struktura zavesti pri Bergsonu»
-članak objavljen u časopisu «Apokalipsa», br. 94/95, Ljubljana 2005.

V. PREGLEDNI ČLANCI
1. "Dijalog, viđen s onu stranu"
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 29/1989
2. "Ćalamov nektar - stihovi svjetlosti i zanosa"
"Rival", broj 3-4, godina VI, Rijeka 1993, Centar
društvenih djelatnosti Rijeka
3. «Filozofija života zen buddhizma»
«Filozofska istraživanja», HFD, Zagreb, br. 96/2005.
4. «Autor i djelo: Wilhelm Baum i Ludwig Wittgensten»,
«Književna Republika», Zagreb br. 3-4/12006.

V. STRUČNI ČLANCI
1. "San i imaginacija u korijenu metafizike"
- članak objavljen u časopisu "Filozofska istraživanja",
HFD, Zagreb, br. 56-57/1995.

VI. RECENZIJE
1. Josip Vidmar: "Esej o ljepoti"
"Naše teme", Zagreb, br. 12/1982
2. A Flaker: "Poetika osporavanja"
"Naše teme", br. 1-2/1983
3. "Analogija evropske i indijske filozofije"
"Kulturni radnik", Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske,
Zagreb, br. 1/1984
4. M. Eliade: "Yoga, besmrtnost i sloboda"
"Književna smotra", Hrvatsko filološko društvo i SNL,
Zagreb, br. 53/1984
5. Č. Veljačić: "Pisma s pustinjačkog otoka"
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 19/1986
6. E.I.Gosteeva: "Filozofija jedinstva - Rabindranath Tagore"
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 22/1987
7. "Filozofija i religija Istoka"
"Kulture Istoka", Kultura, Beograd, godište VIII, br.
27/1991
8. Sovjetska istraživanja budizma
"Kulture Istoka", Kultura, Beograd, godište VIII, br.
27/1991
9. Nagardžuna i njegovo učenje
"Kulture Istoka", Kultura, Beograd, godište VIII, br.
26/1991
10. G.Venkataćalam-Ćalam: Sudha (Nectar)
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 41/1991
11. Š. Dasa: Mantra-yoga i meditacija
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb br. 42/1991
12. W.B.Gibson: The Key to Yoga
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 43/1991
13. Tan Acharn Kor Khao-suan-Iuang: Looking inward.
Observations on the Art of Meditation
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 48/1992
14. Alan W.Watts: The Spirit of Zen
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 51/1993
15. Damir Tenodi: Ying i yang - Izvan svoga kruga
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 53-54/1994
16. Tibetanska knjiga mrtvih
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 55/1994
17. C. Jinarajadasa, U njegovo ime, N.Sri Ram, Misli za
stremitelje
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 58/1995.
18. Shin Buddhist
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 59/1995.
19. Maja Milčinski, Klasiki daoima
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 64/1997
20. David Frawley, The Oracle of Rama
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 75/2000
21. Brian K. Smith, Reflections on Resemblance, Ritual and
Religion
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 75/2000
22. Richard King, Indian Philosophy – Introduction to Hindu
and Buddhist Thought
«Filozofska istraživanja», HFD, Zagreb, br. 77/2003;
isti tekst na engleskom jeziku objavljen u «Synthesis
Philosophica», međunarodno izdanje, br. 38, vol. 19
fasc. 2, 2004.

1. The Koan – Texts and Context in Zen Buddhism

«Filozofska istraživanja», HFD, Zagreb, br. 77/2003;
isti tekst na engleskom jeziku objavljen u «Synthesis
Philosophica», međunarodno izdanje, br. 40, vol. 20
Fasc. 2, 2005.

1. Wilhelm Baum, Ludwig Wittgenstein između mistike i

Logike, «Filozofska istraživanja», HFD, Zagreb
br.

VII. PRIKAZI
1. "Strukturalna antropologija kao filozofija"
"Naše teme", Zagreb, br. 1-2/1983
2. "Gnoseologija i matematički eksperiment"
"Naše teme", Zagreb, br. 7-8/1983
3. "XVII Svjetski filozofski kongres"
"Naše teme", Zagreb, br. 10/1983
4. "Kulture Istoka"
"Filozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 10/1984
5. "Književnost, otvorena svijetu"
"Naše teme", br. 4-5/1984
6. "Filozofija spoznaje i znanost"
"Naše teme", Zagreb, br. 6/1984
7. "Razumijevanje i povijest filozofije"
"Naše teme", Zagreb, br. 11/1984
8. "Muzička kultura Indije"
"Kulture Istoka", Kultura, Beograd, br. 3/1985
9. Govor i iskustvo povijesnog svijeta
"Naša knjiga", Zagreb, br. 11-12/1985
10. Anguttara Nikaya, The Buddhist Publication Society,
Kandy, Sri Lanka 1991.
"FIlozofska istraživanja", HFD, Zagreb, br. 50/1993
11. Conference on "Women in Russia and former USSR"
"Rival", broj 3-4, godina VII, Rijeka 1994.

VIII. RADIJSKE EMISIJE - III PROGRAM HRVATSKOGA RADIJA
1. "Uvod u indijsku glazbu" - prijevod djela Raghave Menona, objavljen 16. VI.1989.
2. "Uvod II u indijsku glazbu" - prijevod djela Raghave Menona, objavljen 7. VII. 1989.
3. "Vježba i transformacija (svara)" - prijevod, objavljen 21. VII. 1989.
4. "Četiri stupnja glazbene naobrazbe" - prijevod, objavljen 1. IX. 1989.
5. "Pustolovina rage" - prijevod djela Raghave Menona, objavljen 15. IX. 1989.
6. "Raga" - prijevod djela Raghave Menona, objavljen 29. IX. 1989.
7. "Mjesto tanpure" - prijevod odlomka iz djela Raghave Menona, objavljen 13. X. 1989.
8. "Učenje značenja tale" - prijevod ulomka iz djela Raghave Menona, objavljen 27. X. 1989.
9. "Tala" - ulomak iz prijevod djela Raghave Menona, objavljen 10. XI. 1989.
10. "Razmišljanje o indijskoj glazbi" - ulomak iz prijevoda djela Raghave Menona, objavljen 24. XI. 1989.
11. "Podučavanje indijske glazbe" - prijevod, objavljen 1. V. 1990.
12. "Razlike između sjeverne i južne indijske tradicije" - prijevod, objavljen 15. V. 1990.
13. "Glazbala - izvodilačka praksa indijske glazbe" - prijevod, objavljen 29. V. 1990.
14. "Otkrivanje indijske glazbe I" - prijevod, objavljen 12. VI. 1990.
15. "Otkrivanje indijske glazbe II" - prijevod, objavljen 26. VI. 1990.
16. "Sri Aurobindo", prijevod ulomka iz Božanskog života s uvodnom studijom, objavljen 8. VIII. 1992.
17. "Metoda filozofije i slika svijeta u filozofija Henrija Bergsona" - izvorni članak objavljen 28.II. 1996.
18. "Dinamička struktura svijesti u Bergsonovoj filozofiji" -izvorni članak objavljen 29.II.1996.
19. "Pojavnost svijeta i srednji put u ranom buddhističkom nauku" - izvorni članak objavljen 22.VII.1996.
20. "Sutra o savršenoj mudrosti I" - prijevod i uvodna studija objavljeni 23.VII.1996.
21. "Sutra o savršenoj mudrosti II" - prijevod i uvodna studija objavljeni 24.VII.1996.
22. "Filozofija života zen buddhizma" - izvorni članak objavljen 21.III.1996.
23. "Zen priče I" - prijevod i uvodna studija objavljeni 22.III.1996.
24. "Zen priče II" - prijevod i uvodna studija objavljeni 23.III.1996
25. "Rane buddhističke sutre" - prijevod i uvodna studija objavljeni 17.II.1997.
26. "Buddhini govori I" - prijevod i uvodna studija objavljeni 26.III.1997.
27. "Buddhini govori II" - prijevod i uvodna studija objavljeni 2.IV.1997.
28. "Buddhini govori III" - prijevod i uvodna studija objavljeni 9.IV.1997.
29. "Rasprava o iznenadnom probuđenju škole Velikog vozila I" - prijevod i uvodna studija objavljeni 24.XII.1997.
30. "Rasprava o iznenadnom probuđenju škole Velikog vozila II" - prijevod i uvodna studija objavljeni 31.XII.1997.
31. "Rasprava o iznenadnom probuđenju škole Velikog vozila III" - prijevod i uvodna studija objavljeni 7.I.1997.
32. "Izreke praoca Lua I" - prijevod i uvodna studija objavljeni 1.IV.1998.
33. "Izreke praoca Lua II" - prijevod i uvodna studija objavljeni 8.IV.1998.
34. "Izreke praoca Lua III" - prijevod i uvodna studija objavljeni 15.IV.1998.
35. "Matrica kozmosa u ranom buddhističkom nauku" - izvorni članak objavljen 19.VIII.98.
36. "Ontologična etika u ranom buddhizmu" - izvorni članak objavljen 26.VIII.98.
37. "Dao kao ontološko načelo mikro i makrokozmosa" - izvorni članak objavljen 11.XI.98.
38. "Kineske pripovijesti unutarnjeg značenja I" - prijevod i uvodna studija objavljeni 18.XI.98.
39. "Kineske pripovijesti unutarnjeg značenja II" - prijevod i uvodna studija objavljeni 25.XI.98.
40. "Zen buddhizam" - izvorni članak objavljen 7.IV.1999.
41. "Zen pripovijesti prosvjetljenja I" - prijevod i uvodna studija objavljeni 14.IV.1999.
42. "Zen pripovijesti prosvjetljenja II" - prijevod i uvodna studija objavljeni 21.IV.1999.
43. "Lie Zi I" - prijevod i uvodna studija objavljeni 28.VII.1999.
44. "Lie Zi II" - prijevod i uvodna studija objavljeni 4.VIII.1999.
45. "Lie Zi III" - prijevod i uvodna studija objavljeni 11.VIII.1999.
46. "Zhuang Zi I" - prijevod i uvodna studija objavljeni 28.VIII.2000.
47. "Zhuang Zi II" - prijevod i uvodna studija objavljeni 29.VIII.2000.
48. «Zapadni pristupi orijentalnoj filozofiji» - izvorni članak objavljen 25.IV.2001.
49. «Problem kartezijanskega dualizma pri Henriju Bergsonu» - izvorni članak objavljen 9.XI.2004. na III programu Radija Ljubljana, Slovenija

IX. PRIJEVODI
Uz niz objavljenih prijevoda književnih i filozofskih tekstova u časopisima "Filozofska istraživanja","Rival",»Treća» i «Zarez», te na III programu Radio-Zagreba, objavila sam sljedeće prijevode:
1. Svami Vivekananda: Vedanta - Glas slobode (prijevod s engleskog), Naprijed, Zagreb 1992.
2. Gustav Schwab, Najljepše priče klasične starine I (prijevod s njemačkog), CID, Zagreb 1995.
3. Gustav Schwab, Najljepše priče klasične starine II (prijevod s njemačkog), CID, Zagreb 1995.
4. Gustav Schwab, Najljepše priče klasične starine I i II (prijevod s njemačkog), II izdanje, Katarina Zrinska,
Varaždin 1998.
5. Andrej Ule, Znanost i realizam (prijevod sa slovenskog), Biblioteka Filozofska istraživanja, Zagreb, 1995.
6. H.P.Blavatsky, Tajanstvena plemena na modrim planinama u prašumama Indije (prijevod s ruskog), CID, Zagreb, 1995.
7. Carlos Castaneda, Umijeće sanjanja (prijevod s engleskog), V.B.Z., Zagreb 1996.
8. McKay, Fanning, Paleg, Vještine komuniciranja udvoje (prijevod s engleskog), V.B.Z., Zagreb 1997.
9. Joseph Murphy, Istine koje mogu promijeniti vaš život (prijevod s engleskog), Sysprint, Zagreb 1997.
10. Misao zena, izbor, prijevod i uvodna studija, CID NOVA,
Zagreb 1997.
11. Dr. Barbara De Angelis, Istinski trenuci (prijevod s engleskog), V.B.Z., Zagreb 1997.
12. Donald M. Epstein, Dvanaest stupnjeva iscjeljenja (prijevod s engleskoga), Dvostruka duga, Čakovec 1998.
13. Peter Kos, Leksikon antičke numizmatike (prijevod sa slovenskoga), Hrvatski bibliografski zavod, Zagreb 1998.
14. John Harvey, Odiseja srca (prijevod s engleskoga), V.B.Z., Zagreb 1998.
15. Palden Gyatso, Vatra ispod snijega (prijevod s engleskoga), NZMH, Zagreb 2000. - u pripremi za tisak
16. Maja Milčinski, Smrt u tradicijama Dalekog Istoka (prijevod sa slovenskoga), CID, Zagreb 2000.
17. Maja Milčinski, Mudrost Kine i Japana (prijevod sa slovenskoga), CID, Zagreb 1999.
18. Lie Zi (prijevod sa slovenskoga), CID, Zagreb 2000. - u pripremi za tisak
19. Julia Cameron, Umjetnikov put (prijevod s engleskoga), V.B.Z, Zagreb 2000.
20. Daoizam (prijevod s engleskoga i ruskoga), Demetra, Biblioteka Dimitrija Savića, Zagreb 2002.
21. Buddhine besjede i Mahayanske sutre (prijevod s engleskoga i ruskoga), Demetra, Biblioteka Dimitrija Savića, Zagreb 2001.
22. Shunryu Suzuki, Zen um, um početnika (prijevod s engleskoga), Biovega, Zagreb 2000.
23. Vitomil Zupan, Apokalipsa svakidašnjice (prijevod sa slovenskoga), Feral Tribune, Split, 2001.
24. Anne Wilson Schaef, Meditacije (prijevod s engleskog), Biovega, Zagreb 2000.
26. Thich Nhat Hanh, Mir je svaki korak(prijevod s engleskog), Biovega 20001.
27. Chogyam Trungpa, Shambhala – Sveti put ratnika (prijevod s engleskog), Biovega 2002.
28. John Katzenbach, Stanje duha (prijevod s engleskog), Ex libris, Rijeka 2002.
29. Zlata Vokač, Marpurgi, Triler, Rijeka 2003.
30. Martyn Bramwell, Hrana (prijevod s engleskog), Profil International,Zagreb, 2003.
31. Bruce Fogle, Što je s mojim psom? (prijevod s engleskog), Profil International, Zagreb, 2003.
32. Zdravko Reven, Kada slaviš imendan? (prijevod sa slovenskog), U pravi trenutak, Đakovo, 2003.
33. Dan Simmons, Ljeto noći (prijevod s engleskog), Izvori, Zagreb, 2003.
34. Dan Simmons, Zimska mora (prijevod s engleskog), Izvori, Zagreb, 2005.
35. Matevž Kos, Antologija mlade slovenske poezije (prijevod sa slovenskog), Durieux, Zagreb 2005.
36. Wilhelm Baum, Ludwig Wittgenstein između mistike i logike (prijevod s njemačkog), Naklada Lara, 2006.
37. Matevž Kos, Oholost i pristranost (prijevod sa slovenskog), Naklada Lara, 2006.
38. Matevž Kos, Nietzsche i nietzscheanstvo u slovenskoj književnosti (prijevod sa slovenskog), Naklada Lara 2006.
39. Fabjan Hafner, Govor slobodnih ruku (prijevod sa slovenskog), Naklada Lara, 2006.
40. Janko Ferk, Psalmi i ciklusi (prijevod sa slovenskog), Naklada Lara, 2006.
41. Wilhelm Baum, Kay Gonsales, Karl R. Popper (prijevod s njemačkog), Naklada Lara 2006.

LEKTURE
1. Marko Aurelije, Samomu sebi, CID, Zagreb 1996.
2. Mijamoto Musashi, Knjiga pet prstenova, CID, Zagreb 1996.
3. W. Jerusalem, Uvod u filozofiju, CID, Zagreb, 1996.
4. Toma Kempenac, Nasljeduj Krista, CID, Zagreb 1995.
5. Yesudian, Haich, Yoga i šport, CID, Zagreb 1996.
6. Will Kymlicka, Liberalizam, zajednica i kultura, Deltakont, Zagreb, 2004.