HOT POTATOES
- program za izradu interaktivnih kvizova znanja -

Kakve kvizove i vježbe možete izraditi ?
POGLEDAJTE U SLJEDEĆIM PRIMJERIMA 

U izradi materijala na hrvatskom jeziku

sudjelovali su: 

U prijevodu sučelja:

Predrag Pale

Saida Deljac

- listopad/studeni 2008.-

korektura: Aleksandra Žufić

-veljača 2009.-

U  izradi Pomoći (Helpa):

Saida Deljac

Aleksandra Žufić

Vesna Erceg

- prosinac 2008.-

U izradi Tutorijala:

Saida Deljac

Aleksandra Žufić

Vesna Erceg

Ivanka Kranjčević - Orešković

- veljača 2009.-

            hbs_logo.png

Od 25. studenog 2008. HotPotatoes (ver. 6.254) se može instalirati i na hrvatskom jeziku.

Preuzmite program
Hot Potatoes

 

 

  MATERIJALI NA HRVATSKOM JEZIKU

  Upute za instalaciju i korištenje programa 

Tutorijal na hrvatskom jeziku

Pomoć (Help) u PDF-u

Pomoć (Help) za instalaciju u programu

Ovdje je tutorijal za Hot Potatoes na hrvatskom jeziku

Za ulazak u tutorijal kliknite na gumb Početak.