Vježba s popunjavanjem praznina napravljena programom JCloze

Vježba s popunjavanjem praznina

Popunite sve praznine nakon čega pritisnite "Provjera" da biste provjerili svoje odgovore. Koristite gumb "Pomoć" za dobivanje točnogslova u odgovoru koji vam predstavlja problem. Također možete kliknuti na gumb "[?]" za dobivanje ključa. Upozorenje: traženjem pomoći ili ključa gubite bodove!
Ovo je jednostavna vježba popunjavanja praznina napravljena programom . Korisnik unosi svoje odgovore u praznine, zatim pritisne "Provjera" da bi saznao koji su mu odgovori točni i dobio rezultat. Za svaku prazninu, može biti prihvaćen bilo koji pravilan . Na primjer, ova dopušta odgovore "bjelina" i "razmak", te engleski naziv "gap". Probajte i uvjerite se! Ako korisnik treba pomoć, treba na gumb "Pomoć" za dobivanje slova. Za dobivanje slova u pojedinoj praznini, postavite kursor u tu prazninu, prije pritiskanja gumba "Pomoć". Gumb "Pomoć" nije obvezatan - ako želite napraviti težu vježbu vašim , nećete ga uključiti. Također, možete uključiti poseban za svaku prazninu, ako želite. Konačno, možete napraviti odgovore osjetljive na veličinu slova, ako to želite. Ova vježba nije takva, možete unositi odgovore velikim ili slovima.