Redoslijed operacija u izradi JMatch vježbe

Vježba spajanja parova

Odaberite odgovarajuću rečenicu ili akciju iz padajuće liste.
Prvo:
Drugo:
Treće:
Četvrto:
Peto:
Konačno: