Koja je svrha programa HotPotatoes?

Vježba s izmiješanim redoslijedom

Posložite riječi u rečenicu. Kliknite na riječ da biste je dodali u rečenicu. Kada mislite da je rečenica složena, kliknite na "Provjera" za provjeru vašeg odgovora. Ako zapnete, kliknite na "Pomoć" za pronaći sljedeći točan dio.