Vježba s izmiješanim redoslijedom s JMix-om

Izmiješan redoslijed slova u riječi

Poredajte slova tako da formiraju riječ. Kada mislite da je vaša riječ točna, kliknite na "Provjeri" da biste provjerili vaš odgovor. Ako zapnete, kliknite na "Pomoć" da biste saznali sljedeće ispravno slovo u riječi.